Милләтәшебез Америкада ракеталар ясый. Интервью

Видео новости

Милләтәшлеребез Америкада ракеталар да ясый икән! Бүген бездә «кунакта» аэрокосмик инженеры Надир Баһавиев 🚀
Бу матур бәйрәмдә безнең яңа чыгарылышыбызны карап калыгыз, дуслар!

baltasi.ru